Le figure

Le figure

Homepage » Opere

Figura sdraiata

1973, olio su tela, cm 60x80

Figura sdraiata

2011, olio su tela, cm 60x80

Figura su fondo rosso

2011, olio su tela, cm 80x60

Figura con sottoveste nera

2010, olio su tela, cm 80x60

Intimità

2000, olio su tela, cm 120x60

Figura su fondo giallo

2006, olio su tavola, cm 70x50

Il sonno

2006, olio su cartoncino telato, cm 45x41

Ritratto

1977, olio su tela, cm 80x60

Figura

1981, olio su tela, cm 80x60

Annalisa

1964, olio su tela, cm 60x80

Povertà

2001, olio su tela, cm 80x60

Dorso

2017, olio su tela, cm 80x60